Feed on
Posts
Comments

Pulsa DeNura

800px-Candle_flame_(1)
Visi praėjusių savaičių New York’o žydų bendruomenės laikraščiai atidavė pagarbą buvusiam Izraelio premjerui Ariel’iui Sharon’ui, pagaliau palikusiam šį pasaulį, po beveik aštuonių metų buvimo „daržovės“ būsenoj. Paskutinis mano ta tema skaitytas straipsnis, priklausė M.Bilshtain’o plunksnai ir vietoj panegerokos mirusiajam, pasakojo apie Pulsa DeNura. Išvertus iš graikų k., šie žodžiai reikštų Šviesos smūgį. Iššaukti jį gali tik aukščiausios klasės kabalistai ir nukreipti tik į žydų kilmės žmogų. Kaip aiškina kabalistas M.Laitman’as, žmogų nuo galimybės matyti tai, ko jo protas neišlaikytų, saugo savotiškas ekranas,o specialaus kabalistų ritualo Pulsa DeNura metu, ekranas tarsi išnyksta ir žmogų perskrodžia nežemiška Šviesa. Ji nenužudo fizinio žmogaus kūno, bet negali nepraeiti be pėdsakų žmogaus protui ir nervų sistemai.Pasirodo Ariel’į Sharon’ą „daržovinei“ būsenai pasmerkė rabinas Yosef Dayan su savo bendražygiais ultraradikaliais kabalistais. Kodėl ? Čia reikia trumpai apžvelgti velionio biografiją.Gimė Arikas Sharon’as 1928m., iš Brest Litovsk’o atvykusių Veros ir Šmuel’io Sharon’ų šeimoje. Būdamas vos keturiolikos metų, Jis prisijungė prie „Xaganos“- pogrindinės žydų karinės grupuotės Palestinoje. Izraelio karinė vadovybė į Sharon’ą atkreipė dėmesį 1953-iaisiais, kuomet Jo vadovaujamas spec.paskirties būrys, susprogdino palestiniečių kaimą Kibie su septyniasdešimčia vyrų, moterų, vaikų, kurių neperspėjo ir neleido jiems pasitraukti. Premjeras David’as Ben-Gurion’as pastebėjo talentingą ir negailestingą vadą, ir paskyrė Jį parašiutinės – desantinės divizijos vadu. Taip prasidėjo Jo įspūdinga karinė karjera.Ypatingai, jau būdamas generolu, A.Sharon’as pasižymėjo 1973-iaisiais kare su Egiptu, galima sakyti, kad avantiūristinės karinės operacijos dėka, išgelbėjęs savo šalį, nuo pralaimėjimo. Kariai Jį dievino ir vadino „Izraelio karaliumi“. Jis buvo vienas iš tų, kurie inicijavo karą su Libanu ir Beiruto bombardavimą, prisidėjo prie masinių palestiniečių žudynių Sabros ir Šatilos pabėgėlių stovyklose, kur žuvo virš trijų tūkstančių pabėgėlių.2000-aisiais A.Sharon’as, šimtų kareivių apsuptyje, įžengė į Al Aksos mečetės kiemą. Suglumę maldininkai nespėjo atsitokėti, kai buvo sušaudyti, toks buvo palestiniečių sukilimo – intifados malšinimas, besitęsęs kelis metus ir nusinešęs tūkstančius aukų, bet tai padėjo Sharon’ui gauti premjero postą.
Tapęs premjeru ir numalšinęs intifadą, A.Sharon’as nutarė pakeisti politikos kryptį ir likviduoti žydų gyvenvietes Gazos sektoriuje, tuo užsitraukdamas ultra radikalų neapykantą.Dauguma Izraelio gyventojų buvo Jo pusėje, tad A,Sharon’as ramiai ruošėsi 2006 -ųjų parlamento rinkimams, kol 2005m. pab. jo neištiko insultas, o po kelių savaičių ir antras, pavertęs žymų pasaulio politiką ir karo vyrą, bejėge „daržove“.
Nežinau ar iš tiesų egzistuoja toks reiškinys kaip Pulsa DeNura ir ar tikrai Izraelio premjeras buvo nubaustas kabalistų, bet pats pasakojimas man pasirodė įdomus ir vertas dėmesio. Juolab, kad skaitydama apie įvykius Izraelyje, aš jau ne pirmą kartą su tuo pavadinimu, susiduriu. Youtube’j net radau nufilmuotą rabino Yosef’o Dayan’o atliekamą ritualą prieš savo šalies premjerą, kurio vaizdą, įkėliau savo rašinio pabaigoje. Ten rabinas perskaito specialią maldą senaja aramėjų kalba. Dalis teksto buvo skaitoma viešai ir dienos metu. Slaptoji maldos dalis buvo skaitoma naktį. Rabinas, apsivilkęs baltais rūbais, taria žodžius ir juos atkartoja dešimt, jo pakviestų vyrų – judėjų.Kiekvienas ceremonijos dalyvis turi savo ranka pasirašyti tekstą.Jame slapti raidžių deriniai, kurie Kabaloje turi atitinkamą reikšmę.Baigiant ceremoniją, rabinas pliaukšteli rimbu, kas ir simbolizuoja Šviesos smūgį.Taip prakeikimas pradeda galioti ir suveikia mėnesio laikotarpyje.Teigiama, kad A.Sharon’ui buvo pranešta apie prieš Jį įvykdytą ritualą, bet kažkodėl pasakyta, kad bausmė jį ištiks tik po keleto metų. „Tada aš dar turiu laiko“,- nusijuokė premjeras, bet lygiai po mėnesio Jį ištiko insultas.
Teigiama, kad 1995m. spalio mėn.tas pats rabinas Yosef’as Dayan’as, prakeikė tuometinį Izraelio premjerą Icxak’ą Rabin’ą už derybas su palestiniečiais. Tų pačių metų lapkričio mėn. I.Rabin’as buvo nušautas ultradešiniojo nacionalisto. Tai va tokios istorijos apie žydų žemę. Galvokit, kaip norit ir išvadas darykit patys, pagal savo pasaulio suvokimo laipsnį. 🙂
Pulsa DeNura ceremonija

One Response to “Pulsa DeNura”

  1. Ele parašė:

    Nu vat ir netikėk žmogus prietarais 🙂

Leave a Reply

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex
Eiti prie įrankių juostos